Kompleet parse foer foar hûnen.

Yn Farm Food HE sitte gjín gemyske helpstoffen lykas antyoxidanten, konservearringsmiddels, bynmiddels, kleurstoffen, rookstoffen, en smaakstoffen. Boppedat wurde oan alle grûnstoffen dy’t yn Farm Food HE ferwurke binne deselde kwaliteitseasken steld as oan produkten bestimd foar minsklike konsumpsje.
Farm Food HE is tige heechweardich premium foer foar alle hûnen, wat de hûn syn leeftiid en/of prestaasjes ek binne. It foldocht royaal oan ’e rjochtlinen lykas fêstlein yn ’e Nutrient Requirements of Dogs fan it Committee on Animal Nutrition.
Farm Food HE ûnderskiedt him troch in hege graad fan suverens fan ’e brûkte grûnstoffen, de dêrút fuortfloeiende hege biologyske wearde fan ’e aaiwiten en in tige goede fertarberheid. In oar foardiel fan Farm Food HE is dat it parse wurdt en net ekstrudearre. De lege produksjetemperatuer by it parsjen foarkomt dat yngrediïnten oantaast wurde of ferlern geane, eat dat by ferwurking op hegere temperatueren, lykas by it ekstrudearjen, wol barre kin.

De konstante gearstalling, de hege suverheidsgraad fan ’e yngrediïnten en de lege produksjetemperatuer soargje derfoar dat de stofwikseling fan ’e hûn sa min mooglik belêst wurdt. Dat befoarderet de sûnens sterk, wat û.o. dúdlik te sjen is oan ’e kwaliteit fan ’e hûd/it hier en de ûntlêsting. Yn Farm Food HE sit presiis de goede hoemannichte Omega-3 en Omega-6 fetsoeren yn in optimale ûnderlinge ferhâlding. Dêrneist sitte yn Farm Food HE romme ûnderhâldsdosearringen Glukosamine en Gondroïtine dy’t soargje foar it befoarderjen fan soepele gewrichten.

Analyze :

 • Rau aaiwyt: 24,0%
 • Rau fet: 14,0%
 • Rauwe selstof: 2,0%
 • Rauwe jiske: maks. 6%
 • Focht: 8,0%
 • Kalsium (Ca): 1,0%
 • Fosfor (P): 0,8%
 • Kalium (K): 0,6%
 • Natrium (Na): maks. 0,2%
 • Magnesium (Mg): 1450 mg/kg
 • Aaiwyt/enerzjyoandiel: 23,16%
 • Enerzjy: 4145 Kkal/kg / 17,35 Mj/kgg
 Nutrisjonele tafoegingsmiddels de kg:

 • E672 Fitamine A (retinol): 15.000 IE,
 • E671 Fitamine D3 (25-hydroksygoalekalsiferol): 1250 IE,
 • Fitamine E: 100 mg,
 • Fitamine K: 4 mg,
 • Fitamine B1 (thiamine): 13,75 mg,
 • E101 Fitamine B-2 (riboflavine): 13,20 mg,
 • Niasine: 55 mg,
 • Fitamine B6 (pyridoksine hydrogloaride): 9 mg,
 • Fitamine B12 (kobalamine): 0,12 mg,
 • Fitamine C (assorbinesoer): 200 mg,
 • Pantotheensoer (fit. B5): 57 mg,
 • Biotine (fit. H): 0,4 mg,
 • Folinesoer (fit. B9): 10 mg,
 • Inositol: 300 mg,
 • E5 Mangaan (mangaan(II)okside/ -sulfaat): 35 mg,
 • E4 Koper (koper(II)sulfaat/ -gelaat): 10 mg,
 • E6 Sink (sinksulfaat/ -gelaat): 150 mg,
 • 3b8.10 Selenium (organyske foarm CNCM 1-3060): 0,2 mg
 • E4 Koper (koper(II)sulfaat/ -chelaat): 10 mg
 • E6 Zink (zinksulfaat/ -chelaat): 150 mg
 • 3b8.10 Selenium (organische vorm CNCM 1-3060): 0,2 mg
Print Friendly, PDF & Email