Famyljebedriuw Fam Food

Yn’e begjinfaze waard it in tal jierren dreaun troch yng. Gerrit de Weerd en de frou en mei help fan beide, doe noch skoalgeande, soannen.

 • Suver en parse hûnefoer

  Yn 1982 wurdt Yng. Gerrit de Weerd fanwegen syn kennis en ûnderfining op it mêd fan bistefieding yn it algemien (sawol yn Nederlân as ek dêrbûten) belutsen by it ûntwikkeljen fan in hûnefoer dat as neutraal testfoer tsjinje moat by in ûndersyk nei de kwaliteit fan ’e ferskillende hûnefoeren dy’t op dat stuit op ’e merk binne. Op basis fan Nederlânsk kowefleis, gaadlik foar minsklike konsumpsje, wurdt in parse brok ûntwikkele sûnder watfoar tafoegingen lykas kleurstoffen, aroma’s, antyoxidanten ensfh. dan ek. Utgongspunt is dat it foer gaadlik wêze moat foar hûnen fan álle leeftiden en kondysje. Dêrby wurdt weromgrypt nei it simpele feit dat yn ’e natuer alle wylde hûneftigen, fan pup oant senior, neffens ferlet itselde ite fan it proaidieroanbod dat op dat stuit beskikber is.

 • Farm Food High Energy

  As de proef yn 1984 nei 2 jier ôfsletten wurdt docht bliken dat in tal fokkers, fanwegen de treflike resultaten, it neutrale ‘all life stage’ foer graach fierder brûke wolle soe. Dêrom wurdt besletten it neutrale testfoer ûnder de namme Farm Food HE op lytse skaal op ’e merk te bringen. Reklame trochdat it fierder prate hat sûnt 1984 foar in stadige groei soarge. De gearstalling fan it foer is sûnt de begjinjierren yn prinsipe net feroare en der komme noch hieltyd positive reaksjes. De meast opfallende en in soad foarkommende reaksje is dat âldere hûnen dy’t op Farm Food HE oerset wurde in twadde jeugd lykje te krijen en dat oer it algemien leeftiden berikt wurde fan fier oer de 10 jier. Fansels is Farm Food HE yn ’e rin fan ’e jierren ferbettere, sawol nei eigen as ek nei wittenskiplike ynsjoggen, lykwols sûnder de oarspronklike filosofy fan “íén soarte foer foar alle hûnen fan alle leeftiden en ûnder alle omstannichheden” út it each te ferliezen.

 • Farm Food Rawhide

  Yn ’e rin fan ’e jierren groeide de fraach nei kauguod, wêrfan’t de kwaliteit oanslute soe by de Farm Food Filosofy en dat dan ek sûnder de kâns op sûnensproblemen neist Farm Food hûnefoer jûn wurde kinne soe. In passend produkt wurdt fûn yn Turkije, dêr’t it ûnderhûdsk bynweefsel fan ’e frije útrin slachtkij ferwurke wurdt ta kauguod. Farm Food Rawhide is in skjin produkt dat garandearre frij is fan hokker tafoeging dan ek en tagelyk frij is fan swiere metalen. It belangrykste fan dit kauprodukt is dat it wurket as in toskeboarstel. By it kôgjen komt kollageen frij en dat helpt om oanslach op ’e tosken te ferminderjen en/of foar te kommen.

 • Fokus op petfood merk

  Oant it jier 2001 bleau Gerrit de Weerd noch foar in part aktyf as bistefiedingsadviseur yn binnen- en bûtenlân. Fan 2001 ôf beslút er him alhiel op ’e petfood merk te konsintrearjen en folslein as direkteur foar Farm Food B.V. oan it wurk te gean.

 • Farm Food No.1 pup-kittenmolkpoeier

  Yn 2005 wurdt in nij produkt oan it assortimint tafoege en wol neffens in totaal nij konsept. Op basis fan folle geitemolke gaadlik foar minsklike konsumpsje (yn stee fan ’e wenstige ôfrjemme kowemolke) wurdt in molkpoeier gearstald. Hoewol’t it produkt oarspronklik allinne bedoeld wie foar jonge hûnen en jonge katten, docht bliken dat ek oare lytse sûchdieren it bysûnder goed dogge op dy molke. Jo moatte dêrby tinke oan knyntsjes, iikhoarntsjes, stikelbarchjes, chinchilla’s, mûzen ensfh. Farm Food Nû.1 is echt unyk en is dêrom patintearre ûnder oktroai nû.: 1029707

 • Farm Food Fresh, djipferzen kompleet foer

  Yn 2008 wurdt troch Farm Food in eigen farskfleis-line opset. Troch Farm Food is altyd advisearre om neist it folsleine droechfoer op beskate tiden in farskfleisdei op basis fan smoarge pânse yn te fieren, om in optimale termfloara te krijen. Lykas bekend út de humane sûnenssoarch ‘huzet sûnens yn ’e term’ en dat jildt wis ek foar ús hûnen. It oanbod oan farskfleis-produkten fan dat momint is nochal fariearre en ferskillend fan kwaliteit. Om dy reden wie it sinfol in eigen line op te setten.

 • Farm Food Trainers

  Lange tiid is troch it Farm Food team útsjoen nei in skjin beleanningsbrokje, dat ek nochris sûn wêze soe. It wurdt op ’t lêst de Trainers, klear kowehert, droege en yn lytse, goed te hantearjen brokjes fersnien. Dit produkt wurdt ek bysûnder goed ûntfongen troch de brûkers, sawol eigeners as hûnen.

 • Farm Food Antlers

  Yn dat jier wurdt in hiel nij kauprodukt oan it assortimint tafoege. Antlers binne ôfsmiten hartegeweien, in produkt dat streekrjocht oanslút by de Farm Food Filosofy, dy’t weromgrypt op ’e oarsprong fan ús hûn, de wylde hûneftigen. Yn ’e natuer sille de wylde hûneftigen wis dy hartegeweien brûke om oan harren ferlet om te kôgjen te foldwaan. Dêrneist is it fansels in bistfreonlik produkt by útstek, dat troch de hurde struktuer boppedat ekstra lang kauplezier jout. De geweien wurde ferseage yn ferskillende maten.

 • Farm Food op dit stui

  Farm Food is fan oarsprong, en noch hieltyd, in famyljebedriuw. Yn ’e begjinfaze waard it in tal jierren dreaun troch yng. Gerrit de Weerd en de frou en mei help fan beide, doe noch skoalgeande, soannen. De soannen binne yn ’e tuskentiid al in pear jier ôfstudearre en wurkje beide yn it bedriuw. Yn totaal wurkje 14 minsken oan ’e opset om de Farm Food produkten net allinne yn Nederlân mar ek yn hiel Europa te krijen dêr’t se hearre: by de serieuze hûneleafhawwer dy’t it bêste wol foar syn hûn.

 • 1982
 • 1984
 • 1996
 • 2001
 • 2005
 • 2008
 • 2011
 • 2012
 • 2019

Us spesjalisten

Maarten de Weerd

Directie

Maarten de Weerd

Directie

In de beginjaren van Farm Food hielp ik mijn vader, Gerrit de Weerd en grondlegger van Farm Food mee in mijn vrije tijd en sinds 2012 werk ik fulltime mee aan het succes van Farm Food. Sinds 2018 ben ik ‘general manager’ en de rechterhand van mijn vader geworden. Naast Farm Food is mijn grootste passie reizen. Ik wil graag altijd weten wat er achter de horizon te vinden is en ik zoek graag de extremen op. Daarnaast ben ik een fervent crossfitter en kan me daarin helemaal verliezen.

Gerrit de Weerd

Directie

Gerrit de Weerd

Directie

Als grondlegger van Farm Food ben ik al sinds 1982 nauw betrokken bij het wel en wee van het bedrijf dat als eenmanszaak met 1 product begon. Mijn belangrijkste hobby’s waren ‘klussen in en om huis’, muziek luisteren, lezen  en reizen. Een eenzijdig ongeluk in 2009 waarbij ik een hoge incomplete dwarslaesie op liep, zette mijn (ons) leven behoorlijk op z’n kop. Uiteindelijk bleek het toch mogelijk om, zij het met de nodige beperkingen, het bedrijf verder uit te bouwen en een deel van mijn hobby’s voort te zetten. Voor een groot deel heb ik dat te danken aan de support van mijn vrouw Ingrid en onze beide zoons Maarten en Michiel.

Michiel de Weerd

Directie

Michiel de Weerd

Directie

Ik vermaak me prima met CrossFit en stevig wandelen of hardlopen op onze mooie Sallandse Heuvelrug. Om ook de hongerige innerlijke mens te verzorgen kook ik het liefst buiten achter de échte houtskool BarBeQue.

Praveen Jangbahadoer

Key Account Manager

Praveen Jangbahadoer

Key Account Manager

In oktober 2017 ben ik begonnen als Accountmanager Zuidwest-Nederland, waar ik sinds juli 2019 ook verantwoordelijk ben geworden voor de grotere accounts en groothandels. Wat mij het meest aanspreekt in mijn functie is het contact met de klant. Ik vind het belangrijk de rol als “verkoper” te vervullen, maar ook een goede relatie op te bouwen en nog belangrijker, deze te onderhouden. Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn gezin en ben ik regelmatig op de voetbalvelden en sportschool te vinden. 

Ingrid de Weerd

Directie

Ingrid de Weerd

Directie

Als echtgenote van Gerrit ben ik uiteraard sinds de totstandkoming van het bedrijf betrokken geweest bij Farm Food. Ik heb mij daarbij vooral bezig gehouden met de huisstijl en uitstraling. Zo is het logo met de wolf en de cirkel van mijn hand. Tekenen was, naast boetseren, dan ook een van mijn belangrijkste hobby’s. Een groot deel van mijn tijd ging ook op aan de verzorging van onze ‘boerderij dieren’ (paarden, geiten, kippen) en onze honden. Dat we na Gerrit’s ongeluk nog heel veel jaren konden blijven wonen in onze verbouwde boerderij op loopafstand van de Farm Food locatie was een groot goed.

Karin Smit

Directie assistent

Karin Smit

Directie assistent

Binnen Farm Food ben ik actief in het marketingteam, administratie en ondersteun ik de directie. Buiten Farm Food geniet ik vooral van het wandelen met onze hond Denver, een Friese Stabij. Mijn weekenden zijn vaak volgepland met klussen rondom huis, gezelligheid met familie, vrienden en qualitytime met mijn kerel Rutger. 

Marleen Schotman

Accountmanager Oost en Midden Nederland

Marleen Schotman

Accountmanager Oost en Midden Nederland

He hoi! Mijn naam is Marleen Schotman, ben 32 jaar jong en woonachtig in het mooie Nijverdal. Naast mijn leuke baan, geniet ik van de natuur (én dat kan heel goed in Nijverdal op de Sallandse Heuvelrug), mag ik graag reizen, maak ik lerendierenprint armbanden/riemen/sleutelhangers, doe ik aan sport (Zumba, Squash, hardlopen) en vind ik het heerlijk om te borrelen en lekker te eten met vrienden en familie. De dierenbranche is voor mij niet onbekend, zo heb ik 8jr gewerkt bij een dierenspeciaalzaak en 4jr als paraveterinair bij een grote dierenartspraktijk. Ook het buitenland is mij in zowel reis als werk niet onbekend, (toelichting daarop wordt het stukje te lang voor (haha).) Sinds 1 januari 2018 werk ik met veel plezier bij Farm Food en wie weet gaan we elkaar zien, in de winkel of daarbuiten!

Joost Velthuizen

Accountmanager Zuid Nederland

Joost Velthuizen

Accountmanager Zuid Nederland

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Farm Food als accountmanager voor regio zuid.

Danny Goossens

Accountmanager België

Danny Goossens

Accountmanager België

Vanaf het begin van 2020 versterk ik het buitendienst-team van Farm Food. Ik ben verantwoordelijk voor de Belgische markt en zie het als mijn missie om Farm Food ook in België op de kaart te zetten. Door mijn jarenlange commerciële ervaring begrijp ik als geen ander de noden en wensen van klanten. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen met onze honden, motorrijden en snowboarden.

Janine Vocke

Voedingsdeskundige, Accountmanager West Nederland, Accountmanager Zuid Nederland

Janine Vocke

Voedingsdeskundige, Accountmanager West Nederland, Accountmanager Zuid Nederland

Dieren en hun voeding zijn mijn passie. Daarnaast hou ik ook zeker van gezelligheid en mensen om me heen. Ik ben erg blij dat ik hieraan zowel zakelijk als privé een super leuke invulling heb kunnen geven!

Patricia Heida

Accountmanager Noord Nederland

Patricia Heida

Accountmanager Noord Nederland

Als accountmanager bij Farm Food ben ik verantwoordelijk voor het contact met de ondernemers in het Noorden van Nederland. Mijn jarenlange ervaring als detaillist in de dierenbranche zorgt er voor dat ik me goed kan verplaatsen in de wensen en doelen van de ondernemers. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een lange wandeling te maken door de bossen en bij een windkracht 5 pak ik graag mijn Kite van de plank. 

Dominique van der Voet

Accountmanager West Nederland

Dominique van der Voet

Accountmanager West Nederland

Sinds 1 Augustus ben ik in dienst bij Farm Food. En met trots vervul ik de taak van Accountmanager midden Nederland. Om mijn passie voor dieren & natuur te combineren met een commerciële functie is voor mij een droom. Ik haal hier dan ook extreem veel energie uit.

Annelie de Jonge

Coördinator voeding, Voedingsdeskundige

Annelie de Jonge

Coördinator voeding, Voedingsdeskundige

Ik ben opgegroeid op een boerderij en van kleins af aan is het mijn droom geweest om dierenarts m.n. voor honden en katten te worden, om zo dieren weer beter te maken. Wat ik nooit had verwacht was dat de voedingsvakken tijdens mijn opleiding steeds interessanter begonnen te worden en kwam tot inzicht dat voeding veel meer invloed heeft op gezondheid…en dat voorkomen veel beter is dan genezen! Daarom koos ik ervoor om naast deze opleiding  natuurgeneeskunde voor dieren als tweede studie te kiezen. Na de opleiding kon ik bij Farm Food aan de slag als voedingsdeskundige en pr-medewerker en met deze mooie baan probeer ik elke dag weer honden en mensen zoveel mogelijk te begeleiden in hun probleemvragen omtrent voeding en gezondheid. 

Eveliene Rouweler

Medewerker export, Medewerker binnendienst

Eveliene Rouweler

Medewerker export, Medewerker binnendienst

In november 2014 ben ik begonnen als administratief medewerkster en nu medeverantwoordelijk voor de export, sponsoring en klantenondersteuning binnen Farm Food. Hierdoor heb ik veel nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Zo ben ik veelzijdig inzetbaar en ga ik met veel plezier naar mijn werk. Mijn grote hobby is bergwandelen, (hoe hoger, hoe mooier) maar ook geniet ik van de vakanties met ons campertje, houd ik van shoppen en train ik elke week met onze hond, Daisy.

Rebekka de Jager

Medewerker export, Medewerker binnendienst

Rebekka de Jager

Medewerker export, Medewerker binnendienst

Sinds Januari 2017 ben ik werkzaam bij Farm Food. Begonnen als medewerkster binnendienst en inmiddels ook als medewerkster Export. Ik ben getrouwd en heb 2 tienermeiden thuis. Naast de hond en kat thuis hebben wij ook nog 2 ponies. Hier zijn we als gezin graag mee bezig in onze vrije tijd.

Daphne Marsman

Voedingsdeskundige, Nutritionele ondersteuner

Daphne Marsman

Voedingsdeskundige, Nutritionele ondersteuner

Het mooie van mijn werk als voedingsdeskundige bij Farm Food is dat we honden echt kunnen helpen met gezondheidsproblemen door te denken vanuit de voeding. Ik kan hierin mijn achtergrond als dierenarts goed combineren met mijn kennis over voeding. Het geeft een goed gevoel, honden en eigenaren die al lang tegen problemen aanlopen, weer gezond te krijgen. Aangezien voeding een belangrijke rol speelt in de gezondheid van de hond, is het natuurlijk nog fijner als we deze gezondheidsproblemen kunnen voorkomen, door honden van jongs af aan te begeleiden.

Benthe de Kinkelder

Voedingsdeskundige

Benthe de Kinkelder

Voedingsdeskundige

Na mijn studie Dierwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen ben ik vrijwel direct als Voedingsdeskundige bij Farm Food komen te werken. Tijdens mijn studie werd mij al snel duidelijk hoe belangrijk de rol van voeding is voor het voorkomen van vele gezondheidsproblemen. Daarnaast kan voeding een grote rol spelen bij het herstel en het behouden van een goede gezondheid. Uiteraard is iedere hond identiek en daarom kan een behandelplan of voedingsadvies verschillen per individu. Om deze reden werk ik graag als Voedingsdeskundige om ondersteuning te bieden aan huisdiereigenaren. Naast het voedingsadvies houd ik mij binnen Farm Food ook bezig met productonderzoek, productontwikkeling en het schrijven van voedingsblogs.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op stap te gaan en een gezellige tijd te beleven met vrienden en familie. Daarnaast zijn zowel honden als paarden een grote passie voor mij. In de weekenden ben ik dan ook vaak te vinden op shows, trainingen en onze favorieten plekken als het bos, de heide, zandverstuivingen, duinen, strand etc. Verder vind ik het heerlijk om te reizen, zowel in binnenland, Europa of verre reizen als in America, Afrika en Azië.

Iris Eringa

Voedingsdeskundige

Iris Eringa

Voedingsdeskundige

Sinds begin mei 2020 ben ik begonnen als voedingsdeskundige bij Farm Food hondenvoeding en met open armen ontvangen. Ik ben in 2019 afgestudeerd aan de HBO-opleiding Diermanagement en breed geïnteresseerd in de (internationale) dierenbranche. Dierenwelzijn staat bij mij altijd voorop en samenwerken met mensen voor de gezondheid en welzijn van het dier is mijn doel. Een dynamische en interessante functie waarin ik hopelijk veel hondeneigenaren kan begeleiden en adviseren om het beste voor de hond te bieden. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te hardlopen, te koken en te schilderen.

Yvette op den Dries

Medewerker binnendienst

Yvette op den Dries

Medewerker binnendienst

Hoi, Mijn naam is Yvette op den Dries, ben 34 jaar jong.
In augustus 2019 ben ik begonnen als medewerkster binnendienst en sponsoring binnen Farm Food.
Hiervoor ben ik altijd aan het werk geweest als kapster.
Deze omschakeling was best heel groot maar ben ontzettend blij om bij Farm Food te mogen werken.
Naast mijn werk mag ik graag afspreken met vrienden, en gezellige uitjes maken met mijn gezin.

Hasnain Fidaali

Coördinator financiële administratie

Hasnain Fidaali

Coördinator financiële administratie

Op 01 april 2017 ben ik in dienst gekomen bij Farm Food Hondenvoeding als medewerker Binnendienst. Sinds april 2018 vervul ik de rol als coördinator financiële administratie Mijn hobby’s zijn fitnessen, film kijken en lekker stappen met mijn vrouw, familie en vrienden.

Erna van Wijhe

Medewerker financiële administratie

Erna van Wijhe

Medewerker financiële administratie

Sinds augustus 2006 werk ik bij Farm Food. Ik heb de enorme groei van Farm Food van nabij mogen meemaken. Als medewerkster binnendienst/financiële administratie/administratie personeelszaken probeer ik mijn steentje bij te dragen. Ik houd van sporten en dansen en ben een trotse oma van vijf kleinkinderen. 

Sannelien Garretsen

Kwaliteit coördinator


Sannelien Garretsen

Kwaliteit coördinator


Hai! Sinds september 2019 ben ik bij Farm Food werkzaam als kwaliteit coördinator. Deze functie maakt onderdeel uit van het team Kwaliteit Arbo Milieu (KAM). Voor mij is de invulling van de werkdagen, met betrekking tot deze functie, zeer afwisselend, uitdagend, maar ook vol creatief denken. In mijn vrije tijd ben ik veel in de natuur (hardlopen, wandelen) te vinden, maar naast het hardlopen en wandelen sport ik ook graag in teamverband (hockey, voetbal). Tevens geniet ik ook van de vele momenten samen, veelal onder het genot van een hapje en drankje, met mijn vriend, familie en vrienden.

Ida Kolkman

Medewerker binnendienst

Ida Kolkman

Medewerker binnendienst

Hallo, mijn naam is Ida en ik heb een leuke job bij Farm Food als receptioniste/telefoniste. Ik streef ernaar om mensen met hun vraag of wensen te verwijzen naar de juiste collega.  In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Ik houd van de natuur en wandel graag. Gezellig vind ik het om met mijn gezin, familie of vrienden heerlijk te “tafelen”. Naast alles wat mij lief is, ben ik in mijn element met deze baan waarin ik mijn energie kwijt kan!

Jeroen Reimink

Medewerker binnendienst

Jeroen Reimink

Medewerker binnendienst

Farm Food is als groeiend familie bedrijf een prachtige kans om de geleerde theorie in praktijk te brengen. Daarom ben ik sinds januari 2020 werkzaam als operations en supply-chain medewerker. Denk hierbij aan data analyse, stroomlijnen van processen en het optimaal benutten van onze middelen. Hierdoor kan ik mijn opleiding “MSc in Technology and Operations Management” direct materialiseren en niet allen het personeel, maar ook klanten en leveranciers een gestroomlijnde ervaring geven met ons bedrijf. 

Sharon van Dijk

Coördinator breeders
, Coördinator Social Media

Sharon van Dijk

Coördinator breeders
, Coördinator Social Media

Het werken met honden is mijn passie, het is daarom zo fijn dat ik naast mijn werk bij Farm Food ook als kynologisch instructeur op het trainingsveld mag staan. Samen met mijn Jack Russel Binkie vind ik het geweldig om lange wandelingen te maken en de natuur te fotograferen. Binnen Farm Food ben ik werkzaam als coördinator Breeders & Social Media.

Alfred Nicolaï

Coördinator promo en beurzen

Alfred Nicolaï

Coördinator promo en beurzen

Sinds juni 2018 heb ik, na 9 jaar accountmanager van rayon Noord te zijn geweest een nieuwe functie binnen Farm Food gekregen als Accountmanager Groothandels en ketens. Buiten Farm Food ben ik trotse vader van twee dochters. Als hobby’s houd ik reptielen en ben daarnaast een fanatieke vliegvisser en daarom vaak te vinden aan de waterkant. 

Stefan Hondebrink

Medewerker DTP en ICT

Stefan Hondebrink

Medewerker DTP en ICT

Als medewerker ICT en Dtp houd ik mij binnen Farm Food vooral bezig met het maken van folders, catalogi, posters en al het ander werk m.b.t reclame uitingen. Mijn hobby’s zijn Basketbal, Gamen en BBQ-en met vrienden en Familie. Mijn gezin bestaat uit mijn vriendin en onze 2 zoons, 1 van 10 jaar oud en 1 van 13 jaar oud en niet te vergeten onze leuke kat Belle.

Marina Heuver

Coördinator magazijn, Coördinator promo en beurzen

Marina Heuver

Coördinator magazijn, Coördinator promo en beurzen

Binnen Farm Food zorg ik ervoor dat alle promotie artikelen gemaakt en voorradig zijn. Ook regel ik het verzenden van de pakketten, binnen en buitenland en nog veel meer! Ook begeleidt ik in het magazijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het is erg dankbaar werk. Ik ben gehuwd en heb 1 zoon. We hebben een Mechelse herder, Santa. Als hobby’s teken ik mandala’s, schilder, schmink op beurzen en masseer ik graag.  Ik ben een beetje “prettig gestoord” en probeer zo de sfeer goed te houden. Mijn team noemt mij vaak gekscherend “moeders”. En volgens mij ben ik ook wel een beetje “de vraagbaak” en een luisterend oor.

Rutger Vokkert

Marketing medewerker


Rutger Vokkert

Marketing medewerker


Sinds februari 2019 ben ik werkzaam voor Farm Food. Ik ben voornamelijk bezig met de website en heb hier veel plezier in. Mijn hobby’s zijn onder andere voetbal, Formule 1 en gamen.

Elles de Groot

Coördinator magazijn

Elles de Groot

Coördinator magazijn

Ik ben sinds maart 2018 werkzaam bij Farm Food. Ik doe een gedeelte voorraadbeheer, zorg dat de opdrachten voor het verpakken van onze Rawhide en Antlers bij de opdrachtgever komen en ben coördinator van het magazijn. Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn gezin, ik mag graag detectives en documentaires kijken, hou wel van een feestje op zijn tijd en probeer vooral te genieten van het leven.

Tom Slijkhuis

Magazijnmedewerker

Tom Slijkhuis

Magazijnmedewerker

Mijn naam is Tom Slijkhuis. Ik ben in 1975 geboren in Zwolle en woon sinds mijn 7e levensjaar al in het mooie Nijverdal. Op 1 september 2006 ben ik getrouwd met Ilona en samen hebben wij een (pleeg)dochter Charlotte.
Wij hebben een onwijs leuke en lieve hond. Een Engelse Stafford die luistert naar de naam Suuz.

In april 2019 ben ik aangenomen als magazijnmedewerker bij Farm Food. Naast mijn reguliere werkzaamheden in het magazijn mag ik mij ook bezig houden met het huismeesterschap.

Ik houd van reizen samen met mijn gezin. De laatste jaren zijn we (als het kan) wel één keer per jaar te vinden in het zonnige Egypte. Daarnaast hebben we ook al mooie landen mogen bezoeken waar onder Indonesië, Mexico, Kaapverdië en Dubai.

Tristan Paalman

Magazijnmedewerker

Tristan Paalman

Magazijnmedewerker

Ik ben sinds december 2018 in vaste dienst gekomen bij Farm Food als magazijn medewerker, maar voor die tijd al een aantal jaar aanwezig op de zaak als uitzendkracht om bij te springen wanneer dat nodig was. Mijn hobby’s en interesses zijn in gaming, lezen, uitjes met kameraden en thuis op onze hobby-boerderij bezig te zijn in de moestuin, het  verzorgen van een aantal dieren, en een fruit-boomgaard.

Svetlana Korotina

Magazijnmedewerker

Svetlana Korotina

Magazijnmedewerker

Ik ben Svetlana Korotina en ik kom uit Rusland.
Sinds juli 2019 woon ik in Nederland en ben via het uitzendbureau in oktober 2019 bij Farm Food gaan werken.
In mei 2020 heb ik een contract van Farm Food gekregen.
Mijn werkzaamheden zijn opdrachten halen en brengen bij de Soweco en tevens verantwoordelijk voor een kwaliteitscontrole.
Mijn hobby’s zijn fietsen en muziek.

Tom Wieldraaijer

Magazijnmedewerker

Tom Wieldraaijer

Magazijnmedewerker

Sinds 2016 in dienst bij Farm Food als magazijn medewerker en verantwoordelijk voor de export. Mijn hobby’s zijn voetbal en muziek.

Wilfried Bult

Magazijnmedewerker

Wilfried Bult

Magazijnmedewerker

Sinds 2005 in vastdienst verband bij Farm Food werkzaamheden zijn opdrachten halen en brengen bij de Soweco en tevens verantwoordelijk voor een kwaliteitscontrole. Mijn hobby’s zijn muziek en regelmatig deelname met brommer toerritten met een zundapp uit 1973.

David Stokvis

Magazijnmedewerker

David Stokvis

Magazijnmedewerker

Sinds 2014 in dienst bij Farm Food als magazijn medewerker. Hobby’s voetbal seizoen kaart houder van Heracles Almelo en materiaal man van SVVN tennis en andere sporten kijken.

Famyljebedriuw Farm Food

Us produkten

Farm Food Trainers

Met een lekkere beloning werkt elke hond met meer plezier en aandacht. Bij de opvoeding of training van een pup of oudere hond kan met een lekkere, maar gezonde, beloning slim gebruik worden gemaakt van de natuurlijke “will to please” van uw hond. Tijdens hondensport zoals flyball, agility of speurwerk geven lekkere beloningssnacks uw hond...

Lês fierder

Farm Food Original Antlers

Honden hebben van nature een grote behoefte om ergens op te kluiven. Dit doen ze omdat zij alleen op deze manier hun tanden en kiezen op een natuurlijke wijze schoon kunnen houden. In de natuur kauwen wolven en andere hondachtigen, na een maaltijd, onder andere op de huid en botten van hun prooi. Ook wordt...

Lês fierder

Farm Food No.1

Farm Food No.1 is een complete melkvoeding voor pasgeboren pups, kittens en andere kleine zoogdieren. Het is bedoeld ter vervanging van en als aanvulling op de moedermelk vanaf de geboorte tot en met het spenen. Farm Food No.1 is op basis van volle geitenmelkpoeder. De keuze voor volle geitenmelkpoeder is gemaakt vanwege het feit dat...

Lês fierder

Farm Food Dental Braided Donut

Honden hebben van nature een grote behoefte om ergens op te kauwen. Dit doen ze omdat zij alleen op deze manier hun tanden en kiezen op een natuurlijke wijze schoon kunnen houden. Farm Food Rawhide kauwkluiven zijn stevig, hard en volledig verteerbaar. Door de inwerking van speeksel komt tijdens het kauwen natuurlijke collageeneiwit vrij, een lichaamseigen...

Lês fierder

Farm Food Dental Bone

Honden hebben van nature een grote behoefte om ergens op te kauwen. Dit doen ze omdat zij alleen op deze manier hun tanden en kiezen op een natuurlijke wijze schoon kunnen houden. Farm Food Rawhide kauwkluiven zijn stevig, hard en volledig verteerbaar. Door de inwerking van speeksel komt tijdens het kauwen natuurlijke collageeneiwit vrij, een lichaamseigen...

Lês fierder

Farm Food HE Classic

Farm Food HE is een zeer hoogwaardige ‘High Energy’ geperste voeding voor elke hond, ongeacht leeftijd, activiteit of ras. Dit noemen we het ‘All Life Stages’-concept en is gebaseerd op het gegeven dat de spijsvertering bij honden nog steeds gelijk is aan die van hun voorouder, de wolf. In de natuur eten wolven en andere...

Lês fierder
Fries
Jo browser is net mear fan dizze tiid!

Meitsje jo blêder om dizze webside genôch te genietsjen (en in protte oaren)Update no!

×